Những anh chàng tóc vàng hoe qua cầu

Những anh chàng tóc vàng hoe qua cầu

Ba anh chàng tóc vàng hoe đứng loay hoay ngẩn ngơ trước một con sông vừa rộng vừa sâu mà không biết làm cách nào để vượt qua.

Anh chàng tóc vàng hoe thứ nhất cầu Chúa cho anh ta đủ thông minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến anh ta thành người đàn ông tóc nâu, sau đó anh ta bơi qua sông.

Anh chàng tóc vàng hoe thứ hai cũng cầu xin Chúa ban cho mình trí thông minh hơn anh chàng kia để có thể nghĩ ra một cách tốt hơn nữa để qua sông. Chúa trời liền biến anh ta thành một người đàn ông tóc đỏ, sau đó anh ta đóng một con thuyền và chèo sang bờ bên kia.

Anh chàng thứ ba thấy vậy cũng không muốn thua kém, bèn cầu xin Chúa ban cho mình thành người thông minh nhất. Chúa trời ngay lập tức biến anh ta thành một phụ nữ và cô gái nhanh chóng bước qua cây cầu gần đó để sang bờ bên kia.

(ST)

Thêm bình luận