Bị đuổi việc vì tuổi trẻ tài cao

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

- Anh tìm trong công ty rồi lập danh sách những người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế vị trí của tôi trong tương lai.
Trưởng phòng vui mừng hỏi:
- Tìm xong rồi khen thưởng và thăng chức cho họ ạ?
- Không! - giám đốc đáp – Anh đuổi việc tất cả bọn họ ngay lập tức cho tôi!
- !!!

Tin mới

Các tin khác