Chẳng thấy quả dưa nào chín

Chẳng thấy quả dưa nào chín

Truyện cười: Biết rồi còn hỏi

Biết rồi còn hỏi


Quan sát xem sao

Quan sát xem sao

Khi tóc vàng hoe đi máy bay

Khi tóc vàng hoe đi máy bay

Thơ vui : Gái độc thân có sướng không??

Thơ vui: Gái độc thân có sướng không?

Thơ vui : đời FA vẫn tuyệt

Thơ vui: Đời FA vẫn tuyệt