Trộm vàng

Một lão nông đi cuốc đất bèn vớ được một hũ vàng


Thơ vui : nàng béo

Thơ vui: Tuyên ngôn nàng béo

Nhịp tim đồng hồ

Nhịp tim đồng hồ

Truyện cười: Ống khói tắc

Ống khói tắc


Yến thị nhà quan

Yến thị nhà quan


Thơ tình của dân IT

Tình yêu của 'anh hùng bàn phím'