Mô tả cho Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (số 22 HD/TWĐTN)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (số 22 HD/TWĐTN)
Mô tả:

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN, ngày 28- 6-2013 của Trung ương Đoàn về thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

Tên tệp:20130628_22HD_TWDTN_HD_thuchien_Dieule.doc
Kích thước tệp: 271.5 kB
Thời gian ban hành: 06/28/2013 13:37
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3445 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.