Mô tả cho Thông báo kết quả Hội nghị giao ban Cụm IV (số 05 TB/ĐTNK-TNTH)

PropertyValue
Tên tài liệu:Thông báo kết quả Hội nghị giao ban Cụm IV (số 05 TB/ĐTNK-TNTH)
Mô tả:

Thông báo 05 TB/ĐTNK-TNTH về kết quả Hội nghị giao ban Cụm IV - Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Tên tệp:TB-05_Kq_HN_giaoban_Cum4_03-03-2014.doc
Kích thước tệp: 40.5 kB
Thời gian ban hành: 03/03/2014 15:59
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2889 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.