Mô tả cho Thông tri triệu tập đại biểu dự Chương trình "Những trái tim tình nguyện"(số 09 TT/ĐTNK-VP)

PropertyValue
Tên tài liệu:Thông tri triệu tập đại biểu dự Chương trình "Những trái tim tình nguyện"(số 09 TT/ĐTNK-VP)
Mô tả:

Thông tri số 09 TT/ĐTNK-VP của Đoàn Khối các  cơ quan Trung ương v/v triệu tập đại biểu dự Chương trình giao lưu "Những trái tim tình nguyện"

Tên tệp:TT-09(DK)_trieutap_giaoluu_DK_22-12-2014.doc
Kích thước tệp: 1.46 MB
Thời gian ban hành: 12/22/2014 16:03
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2769 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.