Mô tả cho Hướng dẫn v/v triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn (số 02 HD/ĐTNK-TCKT)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn v/v triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn (số 02 HD/ĐTNK-TCKT)
Mô tả:

Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK-TCKT, ngày 27-4-2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn đối với các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Tên tệp:HD-02 Huong dan To chuc Dai hoi doan.doc
Kích thước tệp: 2.23 MB
Thời gian ban hành: 04/27/2014 20:12
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2766 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.