Mô tả cho Hướng dẫn triển khai phong trào "Ba trách nhiệm" (số 26 HD/TWĐTN)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn triển khai phong trào "Ba trách nhiệm" (số 26 HD/TWĐTN)
Mô tả:

Hướng dẫn số 26 HD/TWĐTN, ngày 21-10-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào "Ba trách nhiệm" trong Thanh niên công chức, viên chức.

Tên tệp:HD-26_TW_Doan_(3_trach_nhiem).doc
Kích thước tệp: 49.5 kB
Thời gian ban hành: 10/21/2013 13:25
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3380 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.