Thể lệ

каталог мультфильмов 2010
каталог игр на пк 2012

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức của tuổi trẻ

 Văn phòng Trung ương Đảng Website Đoàn thanh niên

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐTN ngày 28-9-2015 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức của tuổi trẻtrên Website Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi như sau:

I. Đối tượng dự thi

Tất cả đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương. Ban Tổ chức cuộc thi, Chi đoàn cơ sở Công nghệ thông tin (chi đoàn chủ trì giúp Ban Thường vụ Đoàn triển khai cuộc thi) không tham gia dự thi.

II. Hình thức dự thi

1. Cách thức thi

- Thi trắc nghiệm qua mạng Internet. Ban Tổ chức đưa ra bộ câu hỏi 30 câu (lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số 300 câu hỏi) với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh thực hiện bài thi trong vòng 20 phút.

- Người dự thi tiến hành các thao tác sau:

+ Truy cập vào Website Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương  http://doanvptw.dcs.vn mục Thi trắc nghiệm.

+ Tạo tài khoản dự thi, click vào “Tạo tài khoản”, sau đó điền đầy đủ, chính xác các thông tin Họ và tên, Tên đăng nhập, Email, Mật khẩu, Thông tin cá nhân, trong phần mô tả điền đầy đủ chi đoàn đang sinh hoạt, thuộc Đoàn cơ sở, điện thoại liên hệ (Ban Tổ chức có hướng dẫn cụ thể là Website tổ chức thi).

+ Sau khi đăng nhập người dự thi tiến hành click nút “Vào thi”, trả lời lần lượt các câu hỏi, từng câu hỏi trả lời đáp án rồi nhấn nút “Lưu”. Kết thúc bài thi là trả lời tất cả câu hỏi hoặc hết thời gian làm bài.

+ Mỗi người dự thi có thể tham gia thi 03 lần, Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả có số điểm cao nhất trong 3 lần dự thi. Trong trường hợp một tài khoản có quá 03 lần dự thi thì toàn bộ kết quả thi của tài khoản đó không được công nhận.

+ Trong trường hợp có nhiều người cùng số điểm để trao thưởng Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho người có thời gian làm bài ít nhất.

2. Thời gian thi

- Thời gian thi: Từ ngày 01-10-2015 đến hết ngày 18-10-2015.

купить смартфон nokia
купить фоторамки