Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty In Tiến Bộ lần thứ III giai đoạn 2015-2020

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX. Ngày 07/4/2015, tại 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Công ty In Tiến Bộ đã long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty; cùng đại diện các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong toàn Công ty.

Trong giai đoạn 2010-2015, Công ty In Tiến Bộ đã thực hiện nghiêm túc, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy Đảng và chính quyền nhà nước. Hàng năm, Công ty đều phát động phong trào thi đua với các nội dung, hình thức phong phú như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”; phong trào thi đua “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”; phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; phong trào thi đua “In nhanh, in đẹp, in chính xác”;  phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên vật liệu sản xuất”; phong trào thi đua “ Lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Đến nay, kết quả tổ chức các phong trào thi đua Công ty đã được nâng lên, phong trào thi đua được duy trì, 100% các đơn vị trực thuộc và cá nhân đều tích cực hưởng ứng các phong trào một cách tự giác. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành toàn diện, vượt mức. Song song với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng, phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước luôn được Công ty chú trọng, nhằm phát hiện các nhân tố mới làm hạt nhân để phổ biến, triển khai nhân rộng trong toàn Công ty.

Trao tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Nhờ vậy, trong những năm qua Công ty luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị in văn kiện, tài liệu chính trị phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Đảng, nhà nước đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, bí mật, chính xác, tiết kiệm và hiệu quả; luôn đảm bảo việc làm đời sống thu nhập ổn định cho người lao động. Doanh thu hằng năm của Công ty đều đạt trên 100 tỷ đồng, sản lượng trang in khổ 13 x 19 cm đều đạt trên 10 tỷ trang in; thu nhập của người lao động luôn được cải thiện năm sau đều cao hơn năm trước. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo toàn và phát triển nguồn vốn Đảng giao quản lý. Hằng năm Công ty có từ 90% CBCNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó có từ 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong 5 năm qua toàn Công ty đã có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; nhiều CBCNV được Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Văn phòng Trung ương Đảng và các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương tặng Bằng khen. Năm 2011 tập thể Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty. Hằng năm Công ty đều đạt tập thể Lao động xuất sắc được Văn phòng Trung ương Đảng khen thưởng. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh được cấp trên khen thưởng. Công đoàn Công ty năm 2013 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, năm 2014 được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty năm 2011, 2012 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

     Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty lần thứ III, Tổng Giám đốc đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Công ty. Đồng thời, hội nghị cũng đã đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Văn phòng Trung ương Đảng công nhận và khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

                                                                                                    Tin bài: Đoàn Đắc Trưởng

                                                                                   Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Công ty In Tiến Bộ