Chi đoàn Công nghệ Thông tin tổ chức sinh hoạt tháng 12

Thực hiện hướng dẫn 05 của Đoàn Văn phòng Trung ương, hôm nay hi đoàn Công nghệ Thông tin tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12 và bình xét thi đua năm 2018.

CNTT-12-2018

Hình 1: Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đoàn viên đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những điểm tồn tại và hạn chế của từng đoàn viên trong chi đoàn nhằm đánh giá từng cá nhân đoàn viên trong chi đoàn. Trong năm qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều những tồn tại hạn chế nhất định, có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng nhìn chung phong trào của chi đoàn năm qua còn nhiều hạn chế.

Tập thể BCH chi đoàn và đoàn viên trong cho đoàn cũng thống nhất về các danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể: tập thế chi đoàn Công nghệ thông tin năm 2018 xếp loại xuất sắc và không nhận hình thức khen thưởng nào. Chi đoàn thống nhất bầu 4 đồng chí đoàn viên xếp loại xuất sắc và đề nghị đoàn Văn phòng Trung ương khen thưởng.

Tin mới

Các tin khác