Ảnh đẹp Văn phòng Trung ương tổng hợp ngày 31/8/2017

Ban Biên tập xin giới thiệu những hình ảnh đẹp, ấn tượng của cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương tổng hợp trong ngày 31/8/2017.

VT tổng hợp