Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức lẽ kết nạp đảng viên mới

Trong không khí vui mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 – 18/10/2018); thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương, chiều ngày 18/10/2018, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền. Đồng chí Vũ Lam Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng uỷ thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng dự và phát biểu ý kiến.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi trao quyết định kết nạp cho đồng chí Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền, đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền lợi của người đảng viên mới, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ và bố trí sinh hoạt đối với hai đồng chí.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã ân cần căn dặn hai đảng viên mới của Chi bộ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Vũ Lam Sơn chúc mừng Chi bộ Vụ Hành chính – Cơ yếu, đồng thời căn dặn, nhắc nhở hai đảng viên mới một số điểm cần lưu ý và chỉ đạo Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tiếp tục có trách nhiệm giúp đỡ hai đồng chí để đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức sau 12 tháng dự bị.

Sau buổi Lễ, Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ với nội dung thông tin đến Chi bộ về các công việc đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt, chu đáo Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, 02 Lễ tang cấp quốc gia và các hoạt động của lãnh đạo Đảng. Trong các tháng cuối năm, Vụ Hành chính – Cơ yếu tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các công việc thường xuyên, tổ chức in và phát hành Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khoá XII và các Hội nghị khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập.

Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp đảng viên

Đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính – Cơ yếu đọc và trao

Quyết định kết nạp đảng cho Đồng chí Nguyễn Hải Quảng và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

phát biểu động viên và căn dặn hai đồng chí đảng viên mới

 

Ngô Quang Huy, Vụ Hành chính - Cơ yếu