Ý tưởng CD Tài liệu kỳ họp quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

cdtailieu2

cdtailieu3

cdtailieu4

cdtailieu5

cdtailieu6

cdtailieu7

cdtailieu8

cdtailieu9

cdtailieu10

cdtailieu12

cdtailieu13

cdtailieu14

Ban Biên tập