Ý tưởng phần mềm về tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Tổ công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin Văn phòng Chính phủ.

congkhaihoa2

congkhaihoa3

congkhaihoa4

congkhaihoa5

congkhaihoa6

congkhaihoa7

congkhaihoa8

congkhaihoa9

congkhaihoa10

congkhaihoa11

congkhaihoa12

congkhaihoa13

congkhaihoa14

congkhaihoa15

congkhaihoa16

congkhaihoa17

congkhaihoa18

Ban biên tập