Ý tưởng sáng tạo: Trang thông tin Dự thảo Online Văn phòng Quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm Trang thông tin Dự thảo Online Văn phòng Quốc hội

duthaoonline2

duthaoonline3

duthaoonline4

duthaoonline5

duthaoonline6

duthaoonline7

duthaoonline8

duthaoonline9

duthaoonline10

duthaoonline11

duthaoonline12

duthaoonline13

duthaoonline14

duthaoonline15

duthaoonline16

duthaoonline17

duthaoonline18

duthaoonline19

duthaoonline20

duthaoonline22

duthaoonline23

duthaoonline24

duthaoonline25

duthaoonline26

duthaoonline27

duthaoonline28

Ban Biên tập