Ý tưởng sáng tạo: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương:

nangcaochatluong2

nangcaochatluong3

nangcaochatluong4

 

nangcaochatluong7

nangcaochatluong8

nangcaochatluong9

nangcaochatluong9

nangcaochatluong10

nangcaochatluong11

nangcaochatluong12

nangcaochatluong13

Ban Biên tập