Mô tả cho Báo cáo tổng kết năm 2014 (Số 18-BC/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Báo cáo tổng kết năm 2014 (Số 18-BC/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Báo cáo số 18-BC/ĐTNVPTW, ngày 30-12-2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Tên tệp:BC-18_Bao_cao_tong_ket_cong_tac_Doan_2014_trong_tam_2015.signed.pdf
Kích thước tệp: 598.5 kB
Thời gian ban hành: 12/30/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3325 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.