Mô tả cho Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 01 của ĐUK (số 16-BC/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 01 của ĐUK (số 16-BC/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Báo cáo số 16-BC/ĐTNVPTW, ngày 29-7-2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28-7-2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các  cơ quan Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương".


Tên tệp:BC-16_Tong_ket_5_nam_trien_khai_NQ_01_Đang_uy_Khoi.signed.pdf
Kích thước tệp: 444.63 kB
Thời gian ban hành: 07/29/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4553 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.