Mô tả cho Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 (Số 15- BC/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 (Số 15- BC/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Tên tệp:BC-15_BC_soket_28-06-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 558.15 kB
Thời gian ban hành: 06/28/2014 15:27
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3774 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.