Mô tả cho Quyết định thành lập Chi đoàn Văn phòng HĐLLTW (Số 45- QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định thành lập Chi đoàn Văn phòng HĐLLTW (Số 45- QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 45- QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc thành lập Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương.

Tên tệp:QD-45_Thanh_lap_Chi_doan_VP_HDLLTW.signed.pdf
Kích thước tệp: 395.69 kB
Thời gian ban hành: 12/31/2014 20:36
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3330 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.