Mô tả cho Quyết định về phân công nhiệm vụ BCH Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 (Số 01 -QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định về phân công nhiệm vụ BCH Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 (Số 01 -QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 01 -QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW về phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn và phụ trách các cơ sở Đoàn trực thuộc của Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tên tệp:QD-01_Phan_cong_nhiem_vu_BCH_2012-2017_(Tung_rev_8.10.2012).signed.pdf
Kích thước tệp: 427.07 kB
Thời gian ban hành: 10/08/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3339 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.