Mô tả cho Quyết định v/v thành lập Ban QT và Ban BT Website (Số 02 -QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định v/v thành lập Ban QT và Ban BT Website (Số 02 -QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 02 -QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v thành lập Ban Biên tập và Ban Quản trị Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Tên tệp:QD-02_Thanh_lap_BBT_va_BQT_Website_(Tung_rev_8.10.2012).signed.pdf
Kích thước tệp: 407.3 kB
Thời gian ban hành: 10/08/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3051 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.