Mô tả cho Quyết định v/v khen thưởng Cuộc thi Việt Nam- Lào(Số 04- QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định v/v khen thưởng Cuộc thi Việt Nam- Lào(Số 04- QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 04- QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt nam- Lào; lào – Việt Nam của Đoàn Văn phòng Trung ương

Tên tệp:QD-04_Khen_thuong_doat_giai_Logo_(Tung_rev).signed.pdf
Kích thước tệp: 473.75 kB
Thời gian ban hành: 12/10/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3117 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.