Mô tả cho Quyết định v/v thành lập BTC Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào (Số 05 -QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định v/v thành lập BTC Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào (Số 05 -QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 05 -QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

Tên tệp:QD-05_Thanh_lap_BTC_Cuoc_thi_tim_hieu_Viet-Lao_(Tung_rev).signed.pdf
Kích thước tệp: 399.1 kB
Thời gian ban hành: 10/23/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3022 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.