Mô tả cho Quyết định về quy chế quản lý cơ sở dữ liệu đoàn viên (số 06 QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định về quy chế quản lý cơ sở dữ liệu đoàn viên (số 06 QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 06 QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v ban hành Quy chế Quản lý, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Tên tệp:QD-06_Quy_che_Co_so_du_lieu_doan_vien(Tung_rev).signed.pdf
Kích thước tệp: 504.96 kB
Thời gian ban hành: 11/12/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3065 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.