Mô tả cho Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Website Đoàn (số 07 QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Website Đoàn (số 07 QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 07 QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v ban hành Quy chế quản lý và vận hành Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Tên tệp:QD-07_Quy_che_Website_DTN_VPTW.signed.pdf
Kích thước tệp: 521.98 kB
Thời gian ban hành: 11/15/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3013 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.