Mô tả cho Quyết định khen thưởng của Đoàn VPTW năm 2014 (Số 41-QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định khen thưởng của Đoàn VPTW năm 2014 (Số 41-QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 41-QĐ/ĐTNVPTW, ngày 25-12-2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc khen thưởng thành tích công tác Đoàn năm 2014.

Tên tệp:QD-41_Khenthuong_25-12-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 501.69 kB
Thời gian ban hành: 12/25/2014 09:39
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3257 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.