Mô tả cho Quyết định kết thúc hoạt động Đoàn Hành chính - Tổng hợp (Số 42-QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định kết thúc hoạt động Đoàn Hành chính - Tổng hợp (Số 42-QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 42-QĐ/ĐTNVPTW, ngày 31-12-2014 của Đoàn TNCSHCM Văn phòng Trung ương Đảng về việc kết thúc hoạt động đoàn của Đoàn cơ sở Hành chính- Tổng hợp

Tên tệp:QD-42_Ket_thuc_hoat_dong_Doan_HC-TH.signed.pdf
Kích thước tệp: 391.04 kB
Thời gian ban hành: 12/31/2014 17:26
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3228 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.