Mô tả cho Quyết định thành lập Chi đoàn Công nghệ thông tin (số 43- QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định thành lập Chi đoàn Công nghệ thông tin (số 43- QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 43 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc thành lập Chi đoàn TNCS Hồ Chí minh Công nghệ thông tin


Tên tệp:QD-43_thanh_lap_Chi_doan_CNTT.signed.pdf
Kích thước tệp: 425.8 kB
Thời gian ban hành: 12/31/2014 17:30
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3319 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.