Mô tả cho Quyết định thành lập Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu (Số 44-QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định thành lập Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu (Số 44-QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 44 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc thành lập Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vụ Hành chính - Cơ yếu

Tên tệp:QD-44_Thanh_lap_Chi_doan_Vu_HCCY.signed.pdf
Kích thước tệp: 396.74 kB
Thời gian ban hành: 12/31/2014 17:33
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3131 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.