Mô tả cho Kế hoạch tuyên dương “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu lần thứ nhất” (số 28 KH/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch tuyên dương “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu lần thứ nhất” (số 28 KH/ĐTNK)
Mô tả:

Kế hoạch số 28  KH/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tuyên dương “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu lần thứ nhất”.

Tên tệp:28_KH_Ke_hoach_tuyen_duong_cong_chuc_vien_chuc_tre_tieu_bieu.doc
Kích thước tệp: 54 kB
Thời gian ban hành: 12/10/2013 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3254 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.