Mô tả cho Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Giọng hát hay Văn phòng Trung ương Đảng (số 11/KH-CĐVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Giọng hát hay Văn phòng Trung ương Đảng (số 11/KH-CĐVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 11/KH-CĐVPTW của Công đoàn VPTW v/v phối hợp tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay Văn phòng Trung ương Đảng năm 2014"

Tên tệp:KH-11_Thi giong hat hay VPTW(CD)_02-04-2014.doc
Kích thước tệp: 3.89 MB
Thời gian ban hành: 04/02/2014 15:43
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3316 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.