Mô tả cho Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNK)
Mô tả:

Hướng dẫn 05-HD/ĐTNK của Đoàn Khối các  cơ quan Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Tên tệp:20140527_HD-05_DK.doc
Kích thước tệp: 141 kB
Thời gian ban hành: 05/27/2014 21:07
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3113 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.