Mô tả cho Giấy mời dự tổng kết năm 2014 của Công ty Hồ Tây, ngày 18-12-2014

PropertyValue
Tên tài liệu:Giấy mời dự tổng kết năm 2014 của Công ty Hồ Tây, ngày 18-12-2014
Mô tả:

Giấy mời ngày 18-12-2014 của Công ty Hồ Tây v/v dự tổng kết năm 2014.

Tên tệp:20141218_GM_HTC.doc
Kích thước tệp: 3 MB
Thời gian ban hành: 12/18/2014 06:03
Được phép xem:Everybody
Lần xem:10896 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.