Mô tả cho Thông tri đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc (số 04 TT/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Thông tri đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc (số 04 TT/ĐTNK)
Mô tả:

Thông tri số 04 TT/ĐTNK v/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II

Tên tệp:20130225_TT-04(DK)_Trieutap_quantriet_NQ_DTN.doc
Kích thước tệp: 853 kB
Thời gian ban hành: 02/25/2013 13:22
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2768 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.