Mô tả cho Thông báo kết luận Hội nghị BTV Đoàn Khối lần thứ sáu, bảy (số 01 TB/ĐTNK-VP)

PropertyValue
Tên tài liệu:Thông báo kết luận Hội nghị BTV Đoàn Khối lần thứ sáu, bảy (số 01 TB/ĐTNK-VP)
Mô tả:

Thông báo số 01 TB/ĐTNK-VP của Ban  Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về kết luận Hội nghị BTV Đoàn Khối lần thứ sáu, lần thứ bảy và Hội nghị BCH Đoàn Khối lần thứ tư.

Tên tệp:20140120_TB-01(DK)_Kq_hoinghi_BTV_DK_lan6.doc
Kích thước tệp: 3.04 MB
Thời gian ban hành: 01/20/2014 15:21
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2732 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.