Mô tả cho Quyết định công nhận BCH và các chức danh trong BCH Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017 (số 452-QD/DK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định công nhận BCH và các chức danh trong BCH Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017 (số 452-QD/DK)
Mô tả:

Quyết định số 452-QD/DK của Đoàn Khối các  cơ quan Trung ương v/v công nhận BCH và các chức danh trong BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tên tệp:20120912_452QDDK_congnhanBCHDoanVPTW.doc
Kích thước tệp: 175 kB
Thời gian ban hành: 09/12/2012 12:55
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2981 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.