Mô tả cho Quyết định về xây dựng Đề án "Tham mưu chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn (số 21 QĐ/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định về xây dựng Đề án "Tham mưu chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn (số 21 QĐ/ĐTNK)
Mô tả:

Quyết định số 21 QĐ/ĐTNK của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v thành lập tổ giúp việc xây dựng Đề án "Tham mưu chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn và các điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn trong các cơ quan Trung ương"

Tên tệp:20130130_QD-21(DK)_DA_Chedochinhsach_cbdk.doc
Kích thước tệp: 256 kB
Thời gian ban hành: 01/30/2013 13:15
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2592 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.