Mô tả cho Quyết định xây dựng Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đoàn viên (số 22 QĐ/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định xây dựng Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đoàn viên (số 22 QĐ/ĐTNK)
Mô tả:

Quyết định số 22 QĐ/ĐTNK của Đoàn khối các  cơ quan Trung ương v/v thành lập tổ giúp việc xây dựng Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên"

Tên tệp:20130130_QD-22(DK)_DA_QLDV.doc
Kích thước tệp: 256 kB
Thời gian ban hành: 01/30/2013 13:17
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2660 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.