Mô tả cho Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn VPTW (số 25 QĐ/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn VPTW (số 25 QĐ/ĐTNK)
Mô tả:

Quyết định số 25 QĐ/ĐTNK của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v công nhận chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng

Tên tệp:20130131_QD-25(DK)_Congnhan_PCNUBKT_DoanVPTW.doc
Kích thước tệp: 665.5 kB
Thời gian ban hành: 01/31/2013 13:20
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2640 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.